• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
  • ساعت : ۰:۲۰:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ 
برگزاری چهارمین جلسه شورای مركز رشد در سال 1398

چهارمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور کشاوری قم در سال 1398 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، چهارمین جلسه شورای مرکز رشد در سال 1398 به منظور بررسی و ارزیابی برنامه های مرکز رشد، رسیدگی به درخواست های واحدهای مستقر و تصمیم گیری در مورد جذب و پذیرش طرح های جدید، با حضور ریاست سازمان جهادکشاورزی استان قم، اعضای شورا و نمایندگان واحدهای فناور برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از وضعیت کلی مرکز رشد، نامه ها و مصوبات دفتر فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تعداد طرح های متقاضی، تعداد واحدهای پذیرفته شده و پیشرفت امور مربوط به فناوری این واحدها ارائه شد و در رابطه با موضوع های مطرح شده بحث و تبادل نظر گردید.

دکتر پورمیدانی رییس سازمان جهادکشاورزی استان و عضو شورای فناوری مرکز رشد، با تأکید بر نقش علم و فناوری برای رشد فعالیت های دانش محور بخش کشاورزی به عنوان زیرساخت اقتصاد مقاومتی، به راهکارهای قانونی برای حمایت از بخش فناوری در قالب مصوبات دولت محترم و وزرات جهاد کشاورزی اشاره کرد و برنامه های سازمان جهادکشاورزی استان را برای حمایت از طرح های فناورانه مستقر در مرکز رشد تشریح نمود.

در ادامه طرح های رسیده به دبیرخانه شورای مرکز رشد، در شورا ارائه شد که با توجه به توضیحات مجری و داور علمی هر طرح، با استقرار دو طرح در مرکز رشد موافقت گردید. گفتنی است تا کنون 59 درخواست پذیرش و استقرار به دبیرخانه شورای مرکز رشد واصل شده و از این میان با توجه به اولویت های مرکز رشد، با استقرار تعداد 15 طرح در این مرکز موافقت شده است.


امتیاز :  ۲/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.3.12.0